101biosystem

Product name: Diabetes (Type 1) Exosome
Catalog no.: P141-DB1
Size: EA
Price: 4399.00 EUR
Product name: Diabetes (Type 1) Exosome RNA
Catalog no.: P241-DB1
Size: EA
Price: 4689.00 EUR
Product name: Diabetes (Type 2) Exosome
Catalog no.: P141-DB2
Size: EA
Price: 4399.00 EUR
Product name: Diabetes (Type 2) Exosome RNA
Catalog no.: P241-DB2
Size: EA
Price: 4689.00 EUR