101 Biosystem

Product name: Diabetes (Type 01] Exosome
Catalog no.: 101Bio-P141-DB1
Size: 10Reactions
Price: 2547.00 EUR
Product name: DIABETES (Type 01] EXOSOME RNA
Catalog no.: 101Bio-P241-DB1
Size: 50Reactions
Price: 2800.00 EUR
Product name: Diabetes (Type 02] Exosome
Catalog no.: 101Bio-P141-DB2
Size: 10Reactions
Price: 2547.00 EUR
Product name: DIABETES (Type 02] EXOSOME RNA
Catalog no.: 101Bio-P241-DB2
Size: 50Reactions
Price: 2800.00 EUR